CHẤT LƯỢNG mang KHÁCH đến – UY TÍN mang TIỀN về!

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé, dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.

Lưu ý:

Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Bạn có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone...

Sau khi nạp đủ tiền tự động số sẽ hiện ra.

Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

                                              Đề Đầu Đuôi Miền Bắc : 400,000 vnd

                                  

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Ngày ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Kết quả
Chưa có số tiên đoán cho ngày hôm nay
21/07/2019 Đầu: 4,5 - Đuôi: Win đầu 4 đuôi 5
20/07/2019 Đầu: 5 - Đuôi: Win đầu 0 đuôi 5
19/07/2019 Đầu: 8,2 - Đuôi: Win đuôi 2
18/07/2019 Đầu: 2 - Đuôi: Win đầu 0
17/07/2019 Đầu: 4 - Đuôi: Win đầu 0
16/07/2019 Đầu: 5,6 - Đuôi: Win đầu 5
15/07/2019 Đầu: 9 - Đuôi: Win đầu 0
14/07/2019 Đầu: 8 - Đuôi: Win đầu 0
13/07/2019 Đầu: 9,5 - Đuôi: Win đầu 9
12/07/2019 Đầu: 8,2 - Đuôi: Win đầu 8
11/07/2019 Đầu: 3,6 - Đuôi: Win đuôi 6
10/07/2019 Đầu: 6,8 - Đuôi: Win đầu 6
09/07/2019 Đầu: 9,1 - Đuôi: Win đầu 9
08/07/2019 Đầu: 8,9 - Đuôi: Win đầu 8
07/07/2019 Đầu: 3,5 - Đuôi: Win đuôi 5
06/07/2019 Đầu: 9,7 - Đuôi: Win đầu 9 đuôi 7
05/07/2019 Đầu: 3,7 - Đuôi: Win đầu 3 đuôi 7
04/07/2019 Đầu: 2,1 - Đuôi: Win đầu 2
03/07/2019 Đầu: 8,6 - Đuôi: Win đầu 8
02/07/2019 Đầu: 7,8 - Đuôi: Win đầu 7 đuôi 8
01/07/2019 Đầu: 8,4 - Đuôi: Win đầu 8 đuôi 4
30/06/2019 Đầu: 3,3 - Đuôi: Miss
29/06/2019 Đầu: 8,5 - Đuôi: Miss
28/06/2019 Đầu: 7,3 - Đuôi: Win đầu 7 đuôi 3
27/06/2019 Đầu: 7,8 - Đuôi: Win đầu 7
26/06/2019 Đầu: 9,5 - Đuôi: Win đầu 9 đuôi 5
25/06/2019 Đầu: 4,9 - Đuôi: Miss
24/06/2019 Đầu: 1 - Đuôi: Miss
23/06/2019 Đầu: 9,5 - Đuôi: Win đầu 9 đuôi 5
22/06/2019 Đầu: 6,5 - Đuôi: Miss
21/06/2019 Đầu: 8,6 - Đuôi: Win đầu 8 đuôi 6
20/06/2019 Đầu: 5,2 - Đuôi: Win đuôi 2
19/06/2019 Đầu: 5,3 - Đuôi: Win đầu 5 đuôi 3
18/06/2019 Đầu: 9,8 - Đuôi: Win đầu 9 đuôi 8
17/06/2019 Đầu: 7,9 - Đuôi: Win đầu 7
16/06/2019 Đầu: 7,1 - Đuôi: Win đầu 7
15/06/2019 Đầu: 9 - Đuôi: Win đầu 0 đuôi 9
14/06/2019 Đầu: 6 - Đuôi: Win đầu 0
13/06/2019 Đầu: 5,9 - Đuôi: Win đầu 5 đuôi 9
12/06/2019 Đầu: 9,5 - Đuôi: Win đầu 9
11/06/2019 Đầu: 1,2 - Đuôi: Win đầu 1
10/06/2019 Đầu: 9,1 - Đuôi: Win đầu 9
09/06/2019 Đầu: 3,8 - Đuôi: Win đầu 3 đuôi 8
08/06/2019 Đầu: 7,5 - Đuôi: Win đầu 7 đuôi 5
07/06/2019 Đầu: 7,9 - Đuôi: Win đầu 7
06/06/2019 Đầu: 8 - Đuôi: Win đuôi 0
05/06/2019 Đầu: 6,5 - Đuôi: Win đầu 6
04/06/2019 Đầu: 5,6 - Đuôi: Win đuôi 6
03/06/2019 Đầu: 8,3 - Đuôi: Win đuôi 3
02/06/2019 Đầu: 5,7 - Đuôi: Win đầu 5 đuôi 7
01/06/2019 Đầu: 9,4 - Đuôi: Win đầu 9
31/05/2019 Đầu: 5 - Đuôi: Win đầu 0 đuôi 5
30/05/2019 Đầu: 2,5 - Đuôi: Win đầu 2 đuôi 5
29/05/2019 Đầu: 4,1 - Đuôi: Win đầu 4
28/05/2019 Đầu: 5,6 - Đuôi: Win đầu 5
27/05/2019 Đầu: 4,7 - Đuôi: Win đầu 4 đuôi 7
26/05/2019 Đầu: 4,6 - Đuôi: Miss
25/05/2019 Đầu: 3,4 - Đuôi: Win đầu 3
24/05/2019 Đầu: 6,9 - Đuôi: Win đầu 6
23/05/2019 Đầu: 8,3 - Đuôi: Win đầu 8 đuôi 3
22/05/2019 Đầu: 5 - Đuôi: Win đuôi 5
21/05/2019 Đầu: 4 - Đuôi: Win đuôi 4
20/05/2019 Đầu: 6,8 - Đuôi: Win đầu 6
19/05/2019 Đầu: 1,2 - Đuôi: Win đầu 1 đuôi 2
18/05/2019 Đầu: 4,9 - Đuôi: Win đầu 4 đuôi 9
17/05/2019 Đầu: 3,3 - Đuôi: Win đầu 3
16/05/2019 Đầu: 6,3 - Đuôi: Miss
15/05/2019 Đầu: 1,5 - Đuôi: Win đầu 1
14/05/2019 Đầu: 8 - Đuôi: Win đầu 8
13/05/2019 Đầu: 6,3 - Đuôi: Win đầu 6
12/05/2019 Đầu: 8,9 - Đuôi: Win đầu 8
11/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: Win đuôi 0
10/05/2019 Đầu: 3,9 - Đuôi: Win đầu 3
09/05/2019 Đầu: 5,9 - Đuôi: Win đầu 5
08/05/2019 Đầu: 3,8 - Đuôi: Win đuôi 8
07/05/2019 Đầu: 7,3 - Đuôi: Miss
06/05/2019 Đầu: 5,2 - Đuôi: Win đuôi 2
05/05/2019 Đầu: 3 - Đuôi: Win đuôi 0
04/05/2019 Đầu: 7,9 - Đuôi: Win đầu 7
03/05/2019 Đầu: 5,9 - Đuôi: Win đầu 5
02/05/2019 Đầu: 6,1 - Đuôi: Win đầu 6 đuôi 1
01/05/2019 Đầu: 2,1 - Đuôi: Win đuôi 1
30/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: Miss
29/04/2019 Đầu: 7 - Đuôi: Win đuôi 7
28/04/2019 Đầu: 1,9 - Đuôi: Win đầu 1 đuôi 9
27/04/2019 Đầu: 2,8 - Đuôi: Win đầu 2
26/04/2019 Đầu: 6 - Đuôi: Win đầu 0
25/04/2019 Đầu: 8,9 - Đuôi: Win đầu 8
24/04/2019 Đầu: 5,9 - Đuôi: Win đuôi 9
23/04/2019 Đầu: 4,3 - Đuôi: Win đầu 4
22/04/2019 Đầu: 1,9 - Đuôi: Win đầu 1 đuôi 9
21/04/2019 Đầu: 3 - Đuôi: Miss
20/04/2019 Đầu: 6,7 - Đuôi: Win đuôi 7
19/04/2019 Đầu: 6,8 - Đuôi: Win đuôi 8
18/04/2019 Đầu: 9,8 - Đuôi: Win đầu 9
17/04/2019 Đầu: 1,6 - Đuôi: Win đầu 1
16/04/2019 Đầu: 2,6 - Đuôi: Win đầu 2
15/04/2019 Đầu: 4,5 - Đuôi: Win đầu 4
14/04/2019 Đầu: 7,7 - Đuôi: Win đuôi 7
13/04/2019 Đầu: 8,6 - Đuôi: Win đầu 8
12/04/2019 Đầu: 1 - Đuôi: Win đầu 0
11/04/2019 Đầu: 3,6 - Đuôi: Win đầu 3 đuôi 6
10/04/2019 Đầu: 4,8 - Đuôi: Miss
09/04/2019 Đầu: 6,5 - Đuôi: Win đầu 6 đuôi 5
08/04/2019 Đầu: 1,9 - Đuôi: Win đầu 1
07/04/2019 Đầu: 6,8 - Đuôi: Win đầu 6
06/04/2019 Đầu: 8,5 - Đuôi: Win đầu 8
05/04/2019 Đầu: 1,8 - Đuôi: Win đuôi 8
04/04/2019 Đầu: 5,4 - Đuôi: Win đuôi 4
03/04/2019 Đầu: 3,4 - Đuôi: Win đầu 3 đuôi 4
02/04/2019 Đầu: 9,8 - Đuôi: Win đầu 9
01/04/2019 Đầu: 2 - Đuôi: Miss
31/03/2019 Đầu: 4 - Đuôi: Win đầu 4
30/03/2019 Đầu: 6,8 - Đuôi: Win đầu 6
29/03/2019 Đầu: 4,2 - Đuôi: Win đầu 4 đuôi 2
28/03/2019 Đầu: 7,1 - Đuôi: Win đầu 7
27/03/2019 Đầu: 3,5 - Đuôi: Miss
26/03/2019 Đầu: 9,6 - Đuôi: Win đầu 9
25/03/2019 Đầu: 1,9 - Đuôi: Win đầu 1 đuôi 9
24/03/2019 Đầu: 3,8 - Đuôi: Miss
23/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: Miss
22/03/2019 Đầu: 7,9 - Đuôi: Win đầu 7
21/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: Win đuôi 5
20/03/2019 Đầu: 4 - Đuôi: Win đuôi 4
19/03/2019 Đầu: 2,3 - Đuôi: Win đuôi 3
18/03/2019 Đầu: 3,4 - Đuôi: Win đầu 3 đuôi 4
17/03/2019 Đầu: 1,1 - Đuôi: Win đuôi 1
16/03/2019 Đầu: 3,2 - Đuôi: Win đuôi 2
15/03/2019 Đầu: 6,1 - Đuôi: Win đuôi 1
14/03/2019 Đầu: 9,8 - Đuôi: Win đuôi 8
13/03/2019 Đầu: 6,2 - Đuôi: Win đầu 6 đuôi 2
12/03/2019 Đầu: 3,7 - Đuôi: Miss
11/03/2019 Đầu: 7,8 - Đuôi: Miss
10/03/2019 Đầu: 5,2 - Đuôi: Win đầu 5
09/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: Win đuôi 0
08/03/2019 Đầu: 9,7 - Đuôi: Miss
07/03/2019 Đầu: 1,1 - Đuôi: Miss
06/03/2019 Đầu: 3,9 - Đuôi: Miss
05/03/2019 Đầu: 2,9 - Đuôi: Miss
04/03/2019 Đầu: 4,7 - Đuôi: Miss
03/03/2019 Đầu: 3 - Đuôi: Win đuôi 0
02/03/2019 Đầu: 5 - Đuôi: Win đầu 0 đuôi 5
01/03/2019 Đầu: 1 - Đuôi: Miss
28/02/2019 Đầu: 6,7 - Đuôi: Miss
27/02/2019 Đầu: 1,7 - Đuôi: Win đầu 1
26/02/2019 Đầu: 8 - Đuôi: Win đuôi 8
25/02/2019 Đầu: 4,7 - Đuôi: Miss
24/02/2019 Đầu: 3,9 - Đuôi: Win đầu 3
23/02/2019 Đầu: 1,4 - Đuôi: Win đầu 1
22/02/2019 Đầu: 3 - Đuôi: Win đuôi 3
21/02/2019 Đầu: 6,5 - Đuôi: Win đầu 6
20/02/2019 Đầu: 2,6 - Đuôi: Win đuôi 6
19/02/2019 Đầu: 1,5 - Đuôi: Win đuôi 5
18/02/2019 Đầu: 9,3 - Đuôi: Win đầu 9
17/02/2019 Đầu: 1,6 - Đuôi: Win đuôi 6
01/02/2019 Đầu: 4,8 - Đuôi: Win đuôi 8
31/01/2019 Đầu: 2 - Đuôi: Win đuôi 2
30/01/2019 Đầu: 3,2 - Đuôi: Miss
29/01/2019 Đầu: 7,1 - Đuôi: Win đầu 7
28/01/2019 Đầu: 8 - Đuôi: Win đầu 8
27/01/2019 Đầu: 4,9 - Đuôi: Win đầu 4 đuôi 9
26/01/2019 Đầu: 9,7 - Đuôi: Miss
25/01/2019 Đầu: 6,5 - Đuôi: Win đầu 6 đuôi 5
24/01/2019 Đầu: 3,2 - Đuôi: Win đầu 3
23/01/2019 Đầu: 1,6 - Đuôi: Win đầu 1
22/01/2019 Đầu: 2,9 - Đuôi: Win đầu 2 đuôi 9
21/01/2019 Đầu: 5,2 - Đuôi: Win đuôi 2
20/01/2019 Đầu: 3,8 - Đuôi: Win đuôi 8
19/01/2019 Đầu: 9,2 - Đuôi: Win đuôi 2
18/01/2019 Đầu: 9,8 - Đuôi: Miss
17/01/2019 Đầu: 1,5 - Đuôi: Win đầu 1
16/01/2019 Đầu: 8,2 - Đuôi: Win đầu 8
15/01/2019 Đầu: 6,8 - Đuôi: Win đầu 6
14/01/2019 Đầu: 5 - Đuôi: Win đuôi 5
13/01/2019 Đầu: 1,1 - Đuôi: Win đuôi 1
12/01/2019 Đầu: 2,9 - Đuôi: Win đầu 2
11/01/2019 Đầu: 4,7 - Đuôi: Win đầu 4
10/01/2019 Đầu: 5,1 - Đuôi: Win đầu 5
09/01/2019 Đầu: 7 - Đuôi: Win đầu 7
08/01/2019 Đầu: 4 - Đuôi: Win đuôi 0
07/01/2019 Đầu: 8,3 - Đuôi: Win đầu 8
06/01/2019 Đầu: 7 - Đuôi: Miss
05/01/2019 Đầu: 3 - Đuôi: Miss
04/01/2019 Đầu: 8,8 - Đuôi: Miss
03/01/2019 Đầu: 2,7 - Đuôi: Win đầu 2
02/01/2019 Đầu: 5,8 - Đuôi: Win đuôi 8
01/01/2019 Đầu: 8,9 - Đuôi: Win đầu 8 đuôi 9
31/12/2018 Đầu: 7,5 - Đuôi: Win đầu 7
30/12/2018 Đầu: 8,1 - Đuôi: Miss
29/12/2018 Đầu: 6,2 - Đuôi: Miss
28/12/2018 Đầu: 3,4 - Đuôi: Miss
27/12/2018 Đầu: 5,7 - Đuôi: Miss
26/12/2018 Đầu: 1 - Đuôi: Win đuôi 0
25/12/2018 Đầu: 1,7 - Đuôi: Miss
24/12/2018 Đầu: 2 - Đuôi: Win đuôi 2
23/12/2018 Đầu: 9,3 - Đuôi: Win đầu 9 đuôi 3
22/12/2018 Đầu: 9 - Đuôi: Win đầu 9
21/12/2018 Đầu: 6,7 - Đuôi: Win đầu 6 đuôi 7
20/12/2018 Đầu: 3 - Đuôi: Win đầu 0
19/12/2018 Đầu: 7,5 - Đuôi: Win đầu 7 đuôi 5
18/12/2018 Đầu: 1,9 - Đuôi: Win đầu 1
17/12/2018 Đầu: 2,5 - Đuôi: Win đuôi 5
16/12/2018 Đầu: 1,3 - Đuôi: Win đầu 1
15/12/2018 Đầu: 5,9 - Đuôi: Win đầu 5
14/12/2018 Đầu: 8 - Đuôi: Win đuôi 8
13/12/2018 Đầu: 1,7 - Đuôi: Win đầu 1 đuôi 7
12/12/2018 Đầu: 6 - Đuôi: Win đuôi 0
11/12/2018 Đầu: 9,1 - Đuôi: Win đầu 9 đuôi 1
10/12/2018 Đầu: 1,8 - Đuôi: Miss
09/12/2018 Đầu: 8,8 - Đuôi: Win đuôi 8
08/12/2018 Đầu: 3,9 - Đuôi: Miss
07/12/2018 Đầu: 6,3 - Đuôi: Win đầu 6
06/12/2018 Đầu: 1,8 - Đuôi: Miss
05/12/2018 Đầu: 4,8 - Đuôi: Win đuôi 8
04/12/2018 Đầu: 1 - Đuôi: Miss
03/12/2018 Đầu: 2,7 - Đuôi: Win đuôi 7
02/12/2018 Đầu: 1,6 - Đuôi: Win đuôi 6
01/12/2018 Đầu: 2,9 - Đuôi: Win đầu 2 đuôi 9
30/11/2018 Đầu: 9,1 - Đuôi: Win đuôi 1
29/11/2018 Đầu: 2,9 - Đuôi: Win đầu 2 đuôi 9
28/11/2018 Đầu: 6 - Đuôi: Win đầu 6
27/11/2018 Đầu: 6 - Đuôi: Win đuôi 6
26/11/2018 Đầu: 3,8 - Đuôi: Win đầu 3
25/11/2018 Đầu: 8,5 - Đuôi: Win đuôi 5
24/11/2018 Đầu: 6 - Đuôi: Win đuôi 6
23/11/2018 Đầu: 1,4 - Đuôi: Win đầu 1 đuôi 4
22/11/2018 Đầu: 7,6 - Đuôi: Miss
21/11/2018 Đầu: 5,1 - Đuôi: Win đuôi 1
20/11/2018 Đầu: 1,3 - Đuôi: Miss
19/11/2018 Đầu: 5 - Đuôi: Win đầu 0
18/11/2018 Đầu: 5,2 - Đuôi: Miss
17/11/2018 Đầu: 3,2 - Đuôi: Win đuôi 2
16/11/2018 Đầu: 4,8 - Đuôi: Win đầu 4 đuôi 8
15/11/2018 Đầu: 5,4 - Đuôi: Miss
14/11/2018 Đầu: 4,1 - Đuôi: Win đầu 4 đuôi 1
13/11/2018 Đầu: 5,9 - Đuôi: Win đầu 5 đuôi 9
12/11/2018 Đầu: 1,6 - Đuôi: Miss
11/11/2018 Đầu: 7,8 - Đuôi: Win đầu 7
10/11/2018 Đầu: 5,4 - Đuôi: Win đuôi 4
09/11/2018 Đầu: 6,3 - Đuôi: Win đầu 6
08/11/2018 Đầu: 9 - Đuôi: Win đuôi 9
07/11/2018 Đầu: 1,1 - Đuôi: Win đầu 1 đuôi 1
06/11/2018 Đầu: 8,5 - Đuôi: Win đuôi 5
05/11/2018 Đầu: 2,8 - Đuôi: Win đầu 2
04/11/2018 Đầu: 4,6 - Đuôi: Win đầu 4
03/11/2018 Đầu: 3,5 - Đuôi: Win đầu 3
02/11/2018 Đầu: 2,8 - Đuôi: Win đuôi 8
01/11/2018 Đầu: 8,3 - Đuôi: Win đầu 8
31/10/2018 Đầu: 3,5 - Đuôi: Win đầu 3 đuôi 5
30/10/2018 Đầu: 1,8 - Đuôi: Win đầu 1 đuôi 8
29/10/2018 Đầu: 7,4 - Đuôi: Win đầu 7 đuôi 4
28/10/2018 Đầu: 2,7 - Đuôi: Miss
27/10/2018 Đầu: 1 - Đuôi: Miss
26/10/2018 Đầu: 2,3 - Đuôi: Win đuôi 3
25/10/2018 Đầu: 2,5 - Đuôi: Miss
24/10/2018 Đầu: 3 - Đuôi: Win đầu 0 đuôi 3
23/10/2018 Đầu: 5,2 - Đuôi: Win đuôi 2
22/10/2018 Đầu: 1,5 - Đuôi: Miss
21/10/2018 Đầu: 3,2 - Đuôi: Win đầu 3 đuôi 2
20/10/2018 Đầu: 2,9 - Đuôi: Win đầu 2
19/10/2018 Đầu: 1,9 - Đuôi: Win đầu 1
18/10/2018 Đầu: 8 - Đuôi: Win đuôi 0
17/10/2018 Đầu: 2,6 - Đuôi: Win đuôi 6
16/10/2018 Đầu: 2 - Đuôi: Win đầu 2
15/10/2018 Đầu: 4,9 - Đuôi: Win đuôi 9
14/10/2018 Đầu: 2,8 - Đuôi: Win đầu 2 đuôi 8
13/10/2018 Đầu: 2,5 - Đuôi: Win đuôi 5
12/10/2018 Đầu: 5,8 - Đuôi: Win đuôi 8
11/10/2018 Đầu: 9 - Đuôi: Win đầu 0
10/10/2018 Đầu: 4,1 - Đuôi: Win đầu 4
09/10/2018 Đầu: 3,9 - Đuôi: Win đầu 3
08/10/2018 Đầu: 8,2 - Đuôi: Win đuôi 2
07/10/2018 Đầu: 3 - Đuôi: Win đầu 3
06/10/2018 Đầu: 1,2 - Đuôi: Win đầu 1
05/10/2018 Đầu: 6 - Đuôi: Win đuôi 6
04/10/2018 Đầu: 1,4 - Đuôi: Win đuôi 4
03/10/2018 Đầu: 3,7 - Đuôi: Win đầu 3 đuôi 7
02/10/2018 Đầu: 4 - Đuôi: Win đuôi 4
01/10/2018 Đầu: 1,5 - Đuôi: Win đuôi 5
30/09/2018 Đầu: 5,9 - Đuôi: Win đầu 5
29/09/2018 Đầu: 3 - Đuôi: Win đầu 3 đuôi 0
28/09/2018 Đầu: 3,6 - Đuôi: Win đuôi 6
27/09/2018 Đầu: 1,6 - Đuôi: Win đầu 1
26/09/2018 Đầu: 2,1 - Đuôi: Win đầu 2
25/09/2018 Đầu: 5,2 - Đuôi: Win đầu 5
24/09/2018 Đầu: 6,9 - Đuôi: Win đầu 6 đuôi 9
23/09/2018 Đầu: 5,9 - Đuôi: Miss
22/09/2018 Đầu: 6,8 - Đuôi: Win đuôi 8
21/09/2018 Đầu: 5,1 - Đuôi: Win đuôi 1
20/09/2018 Đầu: 9,8 - Đuôi: Win đầu 9
19/09/2018 Đầu: 7,8 - Đuôi: Win đầu 7
18/09/2018 Đầu: 2,2 - Đuôi: Win đầu 2
17/09/2018 Đầu: 1,2 - Đuôi: Miss
16/09/2018 Đầu: 2,3 - Đuôi: Win đuôi 3
15/09/2018 Đầu: 7,6 - Đuôi: Win đầu 7
14/09/2018 Đầu: 8,2 - Đuôi: Win đầu 8
13/09/2018 Đầu: 3,2 - Đuôi: Win đuôi 2
12/09/2018 Đầu: 7,8 - Đuôi: Miss
11/09/2018 Đầu: 6,7 - Đuôi: Miss
10/09/2018 Đầu: 4,5 - Đuôi: Win đầu 4 đuôi 5
09/09/2018 Đầu: 2,3 - Đuôi: Win đuôi 3
08/09/2018 Đầu: 7,5 - Đuôi: Win đuôi 5
07/09/2018 Đầu: 4,4 - Đuôi: Miss
06/09/2018 Đầu: 7,4 - Đuôi: Win đuôi 4
05/09/2018 Đầu: 2,2 - Đuôi: Miss
04/09/2018 Đầu: 9,8 - Đuôi: Win đuôi 8
03/09/2018 Đầu: 7,9 - Đuôi: Win đuôi 9
02/09/2018 Đầu: 4,4 - Đuôi: Win đầu 4
01/09/2018 Đầu: 1,9 - Đuôi: Win đầu 1 đuôi 9
31/08/2018 Đầu: 5,7 - Đuôi: Win đuôi 7
30/08/2018 Đầu: 4 - Đuôi: Win đuôi 0
29/08/2018 Đầu: 8,7 - Đuôi: Win đầu 8 đuôi 7
28/08/2018 Đầu: 3,4 - Đuôi: Miss
27/08/2018 Đầu: 5,4 - Đuôi: Miss
26/08/2018 Đầu: 8,1 - Đuôi: Win đầu 8 đuôi 1
25/08/2018 Đầu: 6,4 - Đuôi: Win đầu 6
24/08/2018 Đầu: 7,7 - Đuôi: Win đuôi 7
23/08/2018 Đầu: 3,4 - Đuôi: Win đầu 3
22/08/2018 Đầu: 7,3 - Đuôi: Win đầu 7 đuôi 3
21/08/2018 Đầu: 2,6 - Đuôi: Win đuôi 6
20/08/2018 Đầu: 2,8 - Đuôi: Win đuôi 8
19/08/2018 Đầu: 1,9 - Đuôi: Win đầu 1 đuôi 9
18/08/2018 Đầu: 7,9 - Đuôi: Win đầu 7
17/08/2018 Đầu: 2,7 - Đuôi: Win đầu 2 đuôi 7
16/08/2018 Đầu: 4,7 - Đuôi: Win đuôi 7
15/08/2018 Đầu: 6,6 - Đuôi: Win đầu 6
14/08/2018 Đầu: 2,6 - Đuôi: Win đuôi 6
13/08/2018 Đầu: 4,8 - Đuôi: Win đầu 4
12/08/2018 Đầu: 9,3 - Đuôi: Miss
11/08/2018 Đầu: 6,3 - Đuôi: Win đầu 6
10/08/2018 Đầu: 1,1 - Đuôi: Win đuôi 1
09/08/2018 Đầu: 1 - Đuôi: Win đầu 1
08/08/2018 Đầu: 5,9 - Đuôi: Win đuôi 9
07/08/2018 Đầu: 4,6 - Đuôi: Miss
06/08/2018 Đầu: 1,6 - Đuôi: Win đầu 1
05/08/2018 Đầu: 3,6 - Đuôi: Win đầu 3 đuôi 8
04/08/2018 Đầu: 2,5 - Đuôi: Win đầu 2
03/08/2018 Đầu: 7,7 - Đuôi: Miss
02/08/2018 Đầu: 8,8 - Đuôi: Win đuôi 8
01/01/1970 Đầu: - Đuôi: Miss
SONG THỦ LÔ VIP